Каунт новости

16.07.2015

Со одредбите на член 1 од Законот за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување (Службен ...

Прочитај повеќе

Зачленете се за бесплатен е-Информатор

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

Менаџерски совет на месецот

Симонида Георгиевска

Вашиот Каунт советник

За да бидете сигурни дека деловните книги ви се во согласност со законската регулатива, направете интерна ревизија од надворешно стручно лице, бидејќи само добар сметководител може да ви заштеди пари.

Повеќе...

Каунт блог статија

Светлана Јовановска

Генерален директор на Каунт

Физичко лице – ДДВ обврзник

До 15 Јануари 2015 година, физичките лица кои остваруваат приходи од закуп и под закуп на недвижен или движен имот (деловен простор, гаражи, простории за одмор и рекреација, земјиште, опрема, превозни средства и друг вид на имот) поднесоа пријава за регистрација за целите на ДДВ. УЈП ги регистрира со издавање на Решение за ДДВ обврзник, меѓутоа се појавија доста дилеми и прашања, како:

Повеќе...